Alkoholbehandling

Alkoholbehandling

Bestil materiale - Få hjælp til motivation af alkoholikeren

Alkohol eller medicin afhængig - har du selv, eller en du holder af et problem? Har du brug for hjælp til at motivere din alkoholiker til at modtage alkoholbehandling, så ring til os, vi kan hjælpe med motivations rådgivning. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person. Sammen kan vi drøfte problemet nærmere, og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation. Alkoholbehandling på vores behandlingscenter er tilrettelagt således, at såvel klienter som pårørende får den optimale behandling. Vi bestræber os på til enhver tid at tilbyde den bedste behandling i de bedste omgivelser. 

Afrusning alkohol og medicin

Når du påbegynder alkoholbehandling, er det vigtigt at få den rette abstinensbehandling. Den akutte alkoholbehandling består af en medicinsk nedtrapning som vores faste læge forestår. En professionel og målrettet abstinensbehandling under en alkoholbehandling reducerer afbrydelse af behandlingsforløbet. Vitaminbehandling har en positiv virkning i alkoholbehandling, derfor får alle klienter en multivitaminkur, som også er med til at genetablere appetitten til mad. I vores alkoholbehandling supplerer vi den medicinske behandling med et tilbud om akupunktur.
Klienterne får deres egen personlige rådgiver, som sammen med klienten tilrettelægger et individuelt forløb.
 
Vi tilbyder Alkoholbehandling som døgnbehandling med efterfølgende efterbehandling. Vores alkoholbehandling er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 trin. Denne form for alkoholbehandling har vist sig at være den mest effektive form for behandling af afhængighed.

Alkoholbehandling efter de 12 trin AA

Den enkeltes alkoholbehandling tager udgangspunkt i at man erkender sit misbrug, og forstår dets konsekvenser. At man genkender og håndterer benægtelse, og får redskaber til at håndtere disse. Følelser og personlige vaner afklares, advarselstegn på tilbagefald identificeres, således at du mens du er i alkoholbehandling, får øvelse i at takle disse situationer.

Alkoholbehandling - kognitivt og systemisk

Vi bruger kognitiv og systemisk terapi i vores alkoholbehandling i form af enkelt samtaler og gruppeterapi. Formålet under en alkoholbehandling er at træne personlige færdigheder og lære at håndtere situationer, der er forbundet med den enkeltes misbrug. Alkoholbehandling hjælper alkoholikeren med at forstå sine reaktioner i forskellige situationer.

Alkoholisme medfører en lang række følgesygdomme som: Depression, Forhøjet Blodtryk, Hjertekarsygdomme, Ulykker, osv. Depression er ofte en følge af alkoholisme. Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral hvor Antabus, Psykolog og Afgiftning forsøges uden varige resultater.

Brudte løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser er dagligdagen for alkoholikere, deres pårørende og børn.

Døgntelefon 7026 1224

Vi har alkohol rådgivning i de fleste større byer som København, Odense, Århus og Ålborg