Resultater

 

RESULTATER - ALKOHOLBEHANDLING

Resultaterne af alkoholafvænning er stærkt afhængige af, hvilken form for alkoholbehandling der vælges, samt hvor medtaget den enkelte alkoholiker er. Ofte er misbruget 3-4 gange større end de pårørende forestiller sig. Et misbrug på 20-30 genstande i ugen er alvorligt. Ofte viser det sig at den aktive alkoholiker indtager mere end 20-30 genstande dagligt! 80%

Efter alkoholafvænning på vores Minnesota-behandlingscenter Møllen kan ca. 80 % konstateres ædru ét år efter behandlingen. Disse særdeles gode resultater skyldes dels den intensive alkoholafvænning, men i mange tilfælde også at de mennesker der opsøger vores tilbud har visse ressourcer og ofte et socialt netværk. 6-8%

De kommunale alkoholambulatorier, der tilbyder ambulant alkoholafvænning og socialpædagogisk baseret behandling som ofte varer 3-9 måneder har en succesrate på omkring 6-8%. Ofte blander disse tilbud flere misbrug sammen. 2% Mindre end 2% kommer ud af misbruget ved hjælp af antabus kombineret med psykolog hjælp. Til trods for de ringe resultater forsøger flertallet med antabus og ofte antabus uden terapeutisk støtte. En sådan "løsning" er medvirkende til at forlænge og forværre misbruget og de deraf følgende konsekvenser som ofte er skilsmisse, tab af arbejde samt helbred.

Hvor stort er misbruget?

Pårørende til alkoholikere er ofte slet ikke klar over, hvor stort misbruget reelt er. Ofte er alkoholmisbruget 3-4 gange større end de pårørende forestiller sig. Et alkoholmisbrug på 20-30 genstande i ugen er alvorligt. Ofte viser det sig at den aktive alkoholiker indtager mere end 20-30 genstande dagligt!

Antabus og behandling med antabus

Antabus eller Antabus behandling er et udbredt fænomen i Danmark, 50 % af alt Antabus fremstillet i verden bliver brugt Danmark. Resultaterne af Antabus behandlingen er yderst ringe det skønnes at ca. 2 % har glæde af behandlingen. Alternativer er kognitiv terapi og Minnesotabehandling som primært er kognitiv terapi. Antabus er en dansk opfindelse. Det anvendes i en helt anderledes og langt større målstok i Danmark end i noget andet land i verden.
I Danmark er Antabus og behandling af alkoholproblemer næsten synonyme. Dette er svært uhensigtsmæssigt.