Depression

Indenfor den nyere psykiatri er det almindeligt at anskue psykiske lidelser ud fra en såkaldt sårbarheds-stress-model. Det antages at udviklingen af en depression dels kræver visse stabile anlæg for depression, en såkaldt særlig biologisk sårbarhed eller disposition, og dels kræver nogle særlige udløsende begivenheder, såkaldte stressorer. Der kan således være tale om både biologiske og psykosociale faktorer i forbindelse med såvel sårbarhed som stress.

Depressionens biologiske mekanismer kendes ikke præcist, men det er en almindelig antagelse, at det hænger sammen med forstyrrelser i hjernens signalstof-systemer (aminer, noradrenalin og serotonin er navnet på nogle af de signalstoffer som har været i søgelyset). Depression kan således siges at have en arvelig komponent, selvom det er bedst dokumenteret for de bipolare lidelsers vedkommende (depressioner med maniske faser af sygelig opstemthed). Her taler man om en arvelighed på 80 %. For de øvrige depressioners vedkommende, har meget store tvillingeundersøgelser påvist en arvelighedsfaktor på 40 %, hvilket vil sige at lidelsen i gennemsnit er 40 % arvelig og 60 % miljømæssigt betinget.

Alkohol og Depression

Det er kendt at alkohol indtaget selv i mindre mængder over en længere tid kan forårsage depression. Alene det at være fanget i alkoholafhængighed er i sig selv deprimerende.

Ring tlf. 7026 1224 og lad os sammen finde den rette løsning for dig og din familie